Full 1
RPM

Remote pasient monitoring
Full 1

Medioteq tilbyr løsninger som gjør at både blodtrykk, blodsukker, EKG, fettprosent og vekt kan måles og logges hjemmefra

Medisinsk utstyr genererer enorme mengder pasientdata som med rett analyse og registrering sparer helsevesenet og pasienter for mye tid.

Følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) kommer vi til og mangle 18 millioner helsearbeidere innen 2030. De yngre generasjonene kan avlaste helsevesenet betydelig ved at enkle prøver tas hjemmefra og loggføres elektronisk. Voksne, ungdom og også barn i bistand av voksne kan bruke teknologi de er godt kjent med til prøvetaking og loggføring som da omfatter bruk av apper på smarttelefoner, nettbrett og PC-er. Ved riktig integrering av medisinsk måleutstyr og bruk av teknologi vil helsevesenet kunne klare å ta seg bedre av den voksende befolkningen.

Medioteq deltar nå i et av Norges ledende pilotstudier på integrering av medisinsk utstyr!Vi har morgendagens løsninger!