Om Medioteq AS

Medioteq AS er et selskap som fokuserer på integrering av medisinsk utstyr til innsamling og bruk av pasientgenererte data til å forbedre livskvalitet og helse til befolkningen. Vi deltar i studier og jobber kontinuerlig for å forbedre integrering av medisinsk måleutstyr for å effektivisere og forbedre samt hjelpe til med å løse helsevesenets fremtidige utfordringer.

Medioteq deltar nå i et av Norges ledende pilotstudier på integrering av medisinsk utstyr!Vi har morgendagens løsninger!